Dokumenty

Rekrutacyjne

 Najnowsze tabele opłat dla poszczególnych kierunków - aktualizacja 2018.

 Kwestionariusz zgłoszenia na studia I stopnia.

 Kwestionariusz zgłoszenia na studia II stopnia.

 Kwestionariusz zgłoszenia na studia podyplomowe.

Wnioski

 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

 Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów.

Zarządzenia Rektora WSGK

 Zarządzenie Nr 5 Rektora WSGK.

Akty prawne

 Statut Uczelni.

 Regulamin studiów.

 Regulamin płatności.

 Regulamin stypendialny.

 Regulamin dyplomowania.

 Zasady bezpieczeństwa informacji pozyskiwanych w procesie realizacji obowiązków służbowych.

 Regulamin korzystania z platformy e-larningowej WSGK w Kutnie.

 Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w WSGK w Kutnie.

 Szczegółowe zasady przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 Dokumenty do wniosków stypendialnych.

Inne

 Wzór pracy dyplomowej.

 Organizacja roku akademickiego 2017 / 2018.

Wydział Nauk o Zdrowiu

 Dziennik praktyk dla kierunku Ratownictwo Medyczne - Rok akademicki 16/17.

 Dziennik praktyk dla kierunku Ratownictwo Medyczne - Rok akademicki 17/18.

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

 Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym.

 Regulamin dyplomowania - ratownictwo medyczne.

 Regulamin dyplomowania- pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne.

 Regulamin dyplomowania - pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne

Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich

 Dziennik praktyk dla kierunku Logistyka

Wydział Studiów Europejskich

 Dziennik praktyk dla kierunku Europeistyka

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 Dziennik praktyk dla kierunku Administracja

Zakładane efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.

Zakładane efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia, profil praktyczny.

Plan studiów - profil ogólnoakademicki.

Plan studiów - profil praktyczny.

Regulamin praktyk zawodowych.

Program kształcenia - profil ogólnoakademicki.

Wydział Nauk Technicznych

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2018 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Białobłocki
Ilość wyświetleń: 215
12 stycznia 2019 05:49 (Tomasz Białobłocki) - Zmiana treści zakładki.
16 października 2018 13:47 (Tomasz Białobłocki) - Zmiana treści zakładki.
16 października 2018 13:45 (Tomasz Białobłocki) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany