Rekrutacja

yes Prowadzimy nabór na kierunki studiów I-go stopnia:

psychologia, administracja, europeistyka, pielęgniarstwo, inżynieria przetwórstwa rolno spożywczego, inżynieria środowiska, logistyka, geodezja i kartografia, ratownictwo medyczne...

yes Prowadzimy nabór na kierunki studiów II-go stopnia:

europeistyka, pielęgniarstwo, geodezja i kartografia...

 

enlightened Studia I stopnia

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego (pobierz plik),
 • kopii świadectwa dojrzałości poświadczonej przez uczelnię,
 • 4 fotografii (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • wypis dowodu osobistego poświadczonego przez uczelnię,
 • kserokopii dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również:

 • okazać się oryginałem dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • podpisać umowę o warunkach odpłatności.

enlightened Studia II stopnia

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego  (pobierz plik),
 • kopii świadectwa dojrzałości poświadczonej przez uczelnię,
 • kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku absolwentów począwszy od 2005 r. wraz z suplementem) poświadczonej przez uczelnię,
 • 4 fotografii (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • wypis dowodu osobistego poświadczonego przez uczelnię,
 • kserokopii dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również:

 • okazać się oryginałem dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • podpisać umowę o warunkach odpłatności.

 

Nr rachunku bankowego: 34 2030 0045 1110 0000 0102 1970.

 

Tabele opłat: 

Najnowsze tabele opłat dla poszczególnych kierunków - aktualizacja 2018.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2018 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Białobłocki
Ilość wyświetleń: 257
16 października 2018 12:11 (Tomasz Białobłocki) - Zmiana treści zakładki.
16 października 2018 12:10 (Tomasz Białobłocki) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany